66551
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
74
Aantal
eerstejaars
studenten