60824
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
12
Aantal
eerstejaars
studenten