49123
Croho
Voltijd
Vorm
Hbo
Niveau
27
Aantal
eerstejaars
studenten