Hoe kunnen we het beste omschakelen naar een duurzamere samenleving? Wie zorgt ervoor dat in een digitale economie onze privacy wordt gewaarborgd? Hoe kunnen we de uitbraak van een gevaarlijke virus bedwingen? Hoe gaan we om met een samenleving waar social media (inclusief ‘fake news’) en digitalisering steeds belangrijker worden? En welke invloed hebben globalisering en grensoverschrijdende problemen op het vermogen van publieke organisaties om effectief op te treden bij deze uitdagingen?
Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, dienen we te begrijpen hoe we kunnen zorgen voor goed presterende publieke organisaties. Dat betekent dat we enerzijds inzicht nodig hebben in publieke organisaties zelf, bijvoorbeeld over leiderschap, strategisch management en organisatieverandering. Anderzijds dienen we ook te begrijpen hoe publieke organisaties zich verhouden tot hun omgeving. In het publieke domein zijn professionals nodig die in staat zijn politici en bestuurders van strategische adviezen te voorzien; die organisatieveranderingen en innovaties kunnen begeleiden en doorvoeren; en het spel van de invloedsuitoefening beheersen. Ben je dus geïnteresseerd in Strategie, Advisering en Verandermanagement of Public Affairs? Dan is dit een interessante master voor jou!

verbergen