60416
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
97
Aantal
eerstejaars
studenten