49238
Croho
Voltijd
Vorm
Hbo
Niveau
17
Aantal
eerstejaars
studenten