49284
Croho
Voltijd
Vorm
Hbo
Niveau
9
Aantal
eerstejaars
studenten