Het Koninklijk Conservatorium heeft als uitgangspunt Masters of Music op te leiden die een toonaangevende rol kunnen vervullen in de (inter)nationale beroepsuitoefening.
De onderwijsfilosofie van de Master of Music opleiding aan het Koninklijk Conservatorium is gericht op het ontwikkelen van de individuele artistieke visie, persoonlijke groei, een nieuwsgierige en ondernemende houding en onafhankelijkheid van de student, en op het ontwikkelen van zijn of haar instrumentale en technische vaardigheden op een hoog kwalitatief niveau. We willen dat onze alumni uitstekende uitvoerend musici en componisten zijn, maar ook professionals die kunnen reflecteren op hun rol in de maatschappij, en die kunnen navigeren door de complexe realiteit van het hedendaagse muziekpraktijk. Hiertoe is het curriculum onderverdeeld in drie domeinen: artistieke ontwikkeling - professionele beroepsvoorbereiding - onderzoek. Het belangrijkste doel van de Master of Music opleiding is om een eigen masterproject te ontwikkelen en te voltooien waarin de drie domeinen zijn geïntegreerd. De student wordt hierbij gecoacht door docenten, het master-onderzoeksteam en coaches uit het werkveld.

verbergen