Beschrijving:

Heldere communicatie is voor bedrijven en organisaties van groot belang: het verhoogt niet alleen hun efficiëntie, maar komt ook hun imago ten goede. Het is dan ook niet te verwonderen dat er een steeds grotere vraag bestaat naar (meertalige) communicatiespecialisten.

In de master bedrijfscommunicatie leer je hoe bedrijven en overheid intern en extern communiceren. Daarnaast kun je je verdiepen in het communicatief belang van reclame, public relations ... Je komt ook meer te weten komen over de structuur van een bedrijf of organisatie. Bovendien bestudeer je twee talen: je leert niet alleen helder en vlot te formuleren, maar je maakt ook kennis met de verschillende technieken om je schriftelijke en mondelinge communicatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Ten slotte kan je dankzij de masterproef en de stage proeven van zowel theorie als praktijk: je schrijft een wetenschappelijk verslag binnen het domein van de bedrijfscommunicatie en je loopt stage in een bedrijf of instelling.