Beschrijving:

Deze masteropleiding gaat over de opvoeding, vorming en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Je bestudeert vraagstukken op het gebied van opvoeding en onderwijs vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken. Je houdt je ander andere bezig met opvoedingsproblemen, onderwijssituaties, ontwikkelingsprocessen en -kansen. Al deze vraagstukken worden vanuit verschillende invalshoeken benaderd: niet alleen vanuit het kind en vanuit de opvoeders maar ook vanuit instellingen of overheden. Je besteedt daarbij ook veel aandacht aan de rol van opvoeders in de overdracht van waarden en normen. Afhankelijk van je specialisatie richt je je op opvoedingssituaties, op onderwijssituaties of op toepassingen van inzichten op het terrein van signalering, diagnostisch onderzoek, behandeling, begeleiding en adviesgesprekken.

De belangrijkste onderdelen van de masteropleiding zijn stage en these. Bij deze onderdelen word je geacht grotendeels zelfstandig aan het werk te zijn, natuurlijk wel aan de hand van aanwijzingen.