Beschrijving:

Master in de toegepaste economische wetenschappen / Master of Science

Als handelsingenieur in de beleidsinformatica ben je de sleutelfiguur tussen enerzijds de gebruikers van een informatiesysteem en anderzijds de eigenlijke programmeurs die je ontwerp zullen omzetten in computerprogramma's. Je bent de architect die de plannen ontwerpt van systemen die door anderen gebouwd zullen worden. Je weet hoe een bedrijf werkt en houdt rekening met de economische, organisatorische en menselijke aspecten van het informatiesysteem, in overeenstemming met de strategische doelstellingen van een organisatie. Je kunt beslissingen over informatietechnologie kaderen in het geheel van een onderneming, de strategische gevolgen ervan inschatten en managementfuncties uitvoeren.