Beschrijving:

Deze master leidt je op tot expert in de ontwikkeling en het professioneel gebruik van computer- en informaticasystemen. Die systemen zijn vandaag onmisbaar in zowat alle domeinen van onze samenleving: van industriële sectoren (productie, telecommunicatie, financiële sector), overheid en administratie, tot de diverse toepassingen voor de eindgebruiker (gezondheidszorg, ontspanning ...).

Tijdens de opleiding leer je in teamverband softwaresystemen specificeren, realiseren, testen, onderhouden en beheren. Dit zijn ongetwijfeld de meest complexe systemen die ooit door mensen ontworpen werden. Je leert omgaan met complexiteit, rekening houden met diverse eisen zoals functionaliteit, betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, beveiliging, aanpasbaarheid, efficiëntie en kostprijs.