Beschrijving:

Master of Science

Deze master heeft als doel je een brede kijk te geven op het algemene economische verloop. Het zwaartepunt van de studie ligt bij beleidsrelevante economische domeinen.

Je verwerft kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes, zodat je in staat bent om algemene economische beleidsproblemen zelfstandig te onderkennen, te structureren en op te lossen. Je leert op een gefundeerde en gestructureerde wijze redeneren over individuele, intermenselijke en maatschappelijke verschijnselen vanuit een globaal economisch standpunt. Je wordt voorbereid op een beleidsfunctie in de financiële en bedrijfswereld, de overheid, de non-profitsector, beroepsfederaties ...