Beschrijving:

Master of Arts
Deze opleiding wordt onder de naam Cultural Studies ook in het Engels aangeboden.

In de opleiding culturele studies bestudeer je de relatie tussen kunst, maatschappij en het geheel van media en technieken die vandaag zowel kunst als maatschappij vormgeven. Het is om die reden een interdisciplinaire benadering, waarbij cultuurwetenschappers met diverse achtergronden inzicht willen verwerven in de relaties tussen maatschappij en media. De master in de culturele studies heeft geen specifiek afgebakend object, maar concentreert zich op zowel hedendaagse als historisch-culturele fenomenen en bestudeert die vanuit een praktijkgericht standpunt.