Beschrijving:

Aan de KU Leuven word je opgeleid als geoloog die een visie heeft op het duurzame gebruik en beheer van de ondergrond en zijn natuurlijke rijkdommen. Hierdoor draag je een steentje bij tot diverse economische en maatschappelijke vraagstukken (bv. energieproblematiek, klimaatsverandering). Uitgaande van een brede wetenschappelijke basis, verkrijg je inzicht in de processen die de Aarde in al haar dimensies en op verschillende tijdschalen beïnvloeden.

Sinds 2013 kun je in Leuven kiezen uit twee masterpogramma’s, de gedeeltelijk Nederlandstalige Master in de geologie (met opties onderwijs en professionalisering) en de volledig Engelstalige Master in Geology (met optie onderzoek). Beide masterprogramma’s zijn nauw verbonden aan het onderzoek binnen de Afdeling Geologie dat zich afspeelt in drie onderzoeksgroepen: biogeologie, geodynamica & geofluïda, en toegepaste geologie & mineralogie. Door mee te draaien in een onderzoeksgroep, word je opgeleid tot beginnend expert in één van die domeinen.