Beschrijving:

Stedenbouwkundigen en ruimtelijke planners hebben de taak de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te ordenen, te plannen en te ontwerpen. Ze ontwikkelen duurzame en kwalitatieve leefomgevingen om de ruimtelijke behoeften van de toekomstige generatie te vrijwaren.

Het modeltraject voor de master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning omvat 120 studiepunten en leg je af in twee masterfases. Elk masterjaar telt twee semesters waarin je in principe telkens 30 studiepunten opneemt. In de eerste masterfase werk je alle theoretisch basisvakken af en volg je twee ontwerpstudio's. In het tweede masterjaar concentreer je je op keuzeopleidingsonderdelen en je masterproef.

Drie pijlers staan in de opleiding centraal:
- Analyse van de ruimte
- Beleid en realisatie
- Sociale en ecologische facetten