Beschrijving:

De opleiding heeft als doel je voor te bereiden op een taak als expert in kerk en samenleving en, in combinatie met de lerarenopleiding, op een functie als godsdienstleerkracht, in het bijzonder in de derde graad van het secundair onderwijs. Je leert zelfstandig theologisch en godsdienstwetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen studeren in Leuven, houdt in dat je kunt studeren op jouw ritme en jouw maat.