De master in de taal- en regiostudies: arabistiek en islamkunde sluit in eerste instantie aan bij de bachelor in de taal- en regiostudies: arabistiek en islamkunde, waarbij drie centrale componenten te onderscheiden zijn: de Arabische taal, de studie van de Arabische wereld in zijn historische, actuele en culturele dimensies en de studie van de islam vanuit de invalshoek van cultuur, intellectuele stromingen en religie.

Deze studie is enerzijds een goede voorbereiding op een verdere loopbaan in het wetenschappelijk onderzoek. Anderzijds krijg je een stevige basis kritische vaardigheden en intellectuele routines mee die ook buiten het eigen vak nuttig zijn. Je kunt je ermee bewegen in het Arabische taalgebied of je bekwamen als islamoloog. Om dit doel te bereiken gaat veel aandacht naar taalkundige vorming, specifieke aspecten van de Arabische cultuur en specialisaties binnen de islamkunde.

verbergen