Master in de taal- en regiostudies

Japanologie stelt de Japanse taal centraal tegenover de achtergrond van de Japanse cultuur, geschiedenis, filosofie, economie en politiek.

De major is voor alle studenten Japanologie dezelfde. Het belangrijkste onderdeel ervan is de intensieve studie van het moderne Japans. Aan het eind van je opleiding kun je teksten, van zowel zakelijke als algemene politieke-conomische, maatschappelijke en cultuurhistorische aard lezen en schrijven en gesprekken over dergelijke onderwerpen volgen en voeren. De taal wordt gedoceerd door een team van Belgische docenten en native speakers. Je volgt ook klassiek Chinees, een schrijftaal die in Japan een grote historische betekenis gehad heeft. Daarnaast krijg je een inleiding in de diverse aspecten van de Japanse cultuur, maatschappij, geschiedenis, godsdiensten en politiek evenals in het Japans recht. Je krijgt ook een aantal opleidingsonderdelen van filosofische en wereldbeschouwelijke aard.

Naast de major kies je één specifieke minor: de cultuur-historische minor of de minor in economisch beleid en management. In de cultuur-historische minor krijg je de kans om de Japanse cultuur in al haar aspecten in een ruim methodologisch, historisch en geografisch kader te plaatsen. In de minor in economisch beleid en management maak je kennis met de diverse aspecten van de economie en het bedrijfsleven, zoals de economische wetenschap, bedrijfseconomie en boekhouden.

Je wordt aangemoedigd om tijdens je studies een jaar aan een Japanse universiteit te studeren. Daarvoor zijn een aantal beurzen beschikbaar.

verbergen