Tijdens deze masteropleiding verdiep je je verder in de structuur, de functie en de interacties van biomoleculen. De opleidingsonderdelen zijn gegroepeerd in een basispakket enerzijds en drie oriëntaties anderzijds: een moleculaire, een cellulaire en een fysiologische oriëntatie. Je kiest je opleidingsonderdelen uit het basispakket en twee oriëntaties.

Je masterproef sluit nauw aan bij een van de oriëntaties en wordt uitgevoerd in een van de talrijke biochemische onderzoekslaboratoria van de departementen Biologie en Chemie.

verbergen