Beschrijving:

Master in de bio-ingenieurswetenschappen

Biosysteemtechniek is een multidisciplinaire opleiding met een sterk accent op het gebruik van moderne ingenieurstechnieken voor de analyse en sturing van biologische processen en systemen op verschillende ruimtelijke schalen (van subcellulair tot ecosysteemniveau). De opleiding leert je hoe de techniek ten dienste staat van het welzijn en de gezondheid van mens, dier en plant en plaatst je zo in een unieke positie voor de integratie van techniek en biologische kennis. Deze benadering leer je dan toepassen in een bepaald domein door een keuze te maken tussen de drie majors:

Major technologie voor de agrovoedingssector
De focus ligt op de ontwikkeling van technologie voor biologische processen op macroschaal (plant, dier, biologisch product) met toepassingen in de primaire productie (interactie van de biologische component met machines, bedrijfsgebouwen, ICT ...), de naoogsttechnologie (transport, bewaring ...) en de voedselverwerking en -bereiding (fysische processen ...).

Major bionanotechnologie
Deze major richt zich op de ontwikkeling van technologie voor biologische processen op micro- en nanoschaal zoals biosensoren, lab-on-a-chips en bionanohybride materialen.

Major Human Health Engineering
De focus ligt op de ontwikkeling van technologie voor de gezonde mens en zijn omgeving met toepassingen in sport en technologie, continue welzijns- en gezondheidsmonitoring, comfort en veiligheid in een intelligente omgeving.