Beschrijving:

Master in de ingenieurswetenschappen

Deze master leert je de oorzaken en gevolgen van milieuverontreiniging begrijpen. Ook de problematiek van klimaatverandering en de technieken om verontreiniging te voorkomen of saneren, komen aan bod. De master is multidisciplinair door de vereiste kennis van de chemische, fysische en biologische processen die de risico's en sanering van verontreinigingen bepalen. De belangrijkste milieucompartimenten bodem, water en lucht komen in de opleiding aan bod.

Je krijgt praktische ervaring in milieumetingen met chemische, fysische en biologische technieken en leert de beginselen van het milieubeleid en -wetgeving. Daarnaast is een cluster van aangeboden opleidingsonderdelen (in optie) specifiek gericht op de functie van milieuco├Ârdinator in de bedrijfsomgeving.