60960
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
14
Aantal
eerstejaars
studenten