40120
Croho
Voltijd
Vorm
Hbo
Niveau
7
Aantal
eerstejaars
studenten