Hoe functioneren organisaties in de publieke sector zoals overheden en publiek instellingen (ziekenhuizen, onderwijs)? Hoe pakken ze actuele maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken aan?
In de masteropleiding Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit bestudeer je het functioneren en de inrichting van organisaties in en om het openbaar bestuur. De master leidt op tot expert in de publieke sector: iemand die met een brede kennis over de werking en inrichting van de (semi-)overheid oplossingen kan aandragen voor zowel interne organisatieproblemen als voor maatschappelijke beleidsproblemen van de overheid.
Na afronding van de master ben je een 'reflective practitioner': een manager, adviseur of beleidsmaker die op een ethisch verantwoorde, effectieve en democratische wijze zijn of haar bijdrage levert aan het bestuur van publieke instellingen.
De master kent drie specialisaties: Beleidsadvisering; Besturen van veiligheid en Publiek Management. Zowel in je vakken als in je masterthesis ga je dieper in op de specialisatie die je gekozen hebt.
Niveau
Universiteit (wo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
1

Kenmerken

Croho
66627
Vorm
Voltijd
Niveau
Universiteit (wo)
Aantal eerstejaars studenten
66
Mastertitel
Master of Science

Beoordeling Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit

Sfeer
8,8
Inhoud
8,2
Algemene vaardigheden
8,2
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,2
Studiebegeleiding
8,3
Toetsing beoordeling
7,7
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Bestuurs- en Organisatiewetenschap (wo)

Drempelloze toelating

Bestuurskunde (wo)

Drempelloze toelating

Politicologie (wo)

Drempelloze toelating

Bezoekadres en postadres

Radboud Universiteit
Houtlaan 4
6525 XZ Nijmegen (Nijmegen)