Deze driejarige masteropleiding leidt op tot basisarts en is opgedeeld in tien achtereenvolgende episoden.
De driejarige masteropleiding leidt op tot basisarts en is opgedeeld in tien achtereenvolgende episoden. Een episode bestaat in de regel uit voorbereidend centraal klinisch onderwijs (CKO), een of enkele coassistentschappen en tenslotte afsluitend centraal klinisch onderwijs. Het laatste deel van de masteropleiding bestaat uit drie maanden seniorcoschap en drie maanden keuzecoschappen. Een vast onderdeel betreft bovendien het zelfstandig uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek. Dit kan aan het eind van de masteropleiding gepland worden of juist voorafgaand aan de coschappen. Ook zijn er mogelijkheden voor een stage in het buitenland. Toelating tot de masteropleiding geneeskunde is mogelijk met het bachelordiploma geneeskunde van de Radboud Universiteit. Als je je basisartsdiploma hebt, kun je kiezen uit ongeveer 30 verschillende vervolgopleidingen. Als je hiervoor wordt aangenomen, heb je een betaalde baan en krijg je tegelijkertijd een opleiding. De duur van de opleiding varieert van drie jaar voor huisarts, tot zes jaar voor bijvoorbeeld gynaecoloog, cardioloog of neuroloog. Een groot deel van de afgestudeerden gaat werken in een specialisatie buiten het ziekenhuis.
Niveau
Universiteit (wo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
1

Kenmerken

Croho
66551
Vorm
Voltijd
Niveau
Universiteit (wo)
Aantal eerstejaars studenten
154
Mastertitel
Master of Science

Beoordeling Geneeskunde aan de Radboud Universiteit

Sfeer
8,4
Inhoud
7,4
Algemene vaardigheden
8,1
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
7,9
Studiebegeleiding
8
Toetsing beoordeling
7
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
1064

Biology (wo)

Deficiëntie programma
Minor geneeskunde van 30 EC tijdens de bachelor vereist + premaster van 50 EC

Biomedische Wetenschappen (wo)

Deficiëntie programma

Geneeskunde (wo)

Drempelloze toelating

Tandheelkunde (wo)

Deficiëntie programma

Bezoekadres en postadres

Radboud Universiteit
Houtlaan 4
6525 XZ Nijmegen (Nijmegen)