De masteropleidingen leraar VHO (Voorbereidend Hoger Onderwijs) van Fontys zijn vooral gericht op het functioneren als professional binnen scholen, vooral binnen de bovenbouw havo/vwo en het hoger beroepsonderwijs. Masters of Education spelen op school een leidende rol op vakinhoudelijk en vakdidactisch gebied. De masteropleidingen vormen de 'top' op het gebied van de lerarenopleidingen.Het betreft hier de vernieuwde eerstegraads lerarenopleidingen die vooral in Zuid-Nederland gedurende tientallen jaren te goeder naam en faam bekend stonden. In het vernieuwde curriculum ligt de nadruk op: Vakspecialisme; Actiegericht, evidence based onderzoek; Scholing tot aanstuurder en coordinator van vak en didactiek; en Internationalisering. Het niveau van de opleidingen is aangepast aan de landelijke normen voor opleidingen tot Master of Education. De kwaliteit van de vernieuwde opleidingen is erkend. Met recht mag gesproken worden van masteropleidingen. Na het met succes afronden van deze Master ontvangt u het getuigschrift "Master of Education". Deze master is geaccrediteerd door het NVAO (Nederlands-Vlaamse Acrreditatieorganisatie)
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
0

Kenmerken

Croho
45262
Vorm
Voltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Mastertitel
Master of Education

Beoordeling Leraar Engels aan de Fontys Hogeschool

Sfeer
9,1
Inhoud
7,6
Algemene vaardigheden
7,6
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,6
Studiebegeleiding
8,7
Toetsing beoordeling
6,6
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
19

Er zijn geen open dagen voor deze onderwijsinstelling.

Bezoekadres en postadres

Fontys Hogeschool
Mgr. Claessenstraat 4
6130 AN Sittard (Sittard-Geleen)