Het notariële recht behelst - in een notendop – een combinatie van het ondernemingsrecht, het registergoederenrecht, het familie(vermogens)recht en het daarbij behorende fiscale recht. In het masterprogramma is naast de klassieke notariële vakken zoals erfrecht en notarisregelgeving aandacht voor verdere verdieping en verbreding van het belastingrecht, het ondernemingsrecht en het internationaal privaatrecht. De afronding van deze masteropleiding is een vereiste om in het notariaat werkzaam te kunnen zijn. Maar ook als je in een andere rol met het notariële recht aan de slag wilt, bijvoorbeeld in de advocatuur, de rechterlijke macht, het bedrijfsleven of de estate planning, of als juist de wetenschappelijke kant van het notariële recht je boeit, is deze masteropleiding de juiste keuze.
Het masterprogramma legt de noodzakelijke verbinding tussen de theorie en de praktijk. Je krijgt een gedegen academische verdieping in en verbreding van het notariële recht. En inzicht in de bestaande, soms complexe rechtsfiguren in de notariële rechtspraktijk en in de notariële rechtspraktijk zelf. Daarbij worden je juridische en academische vaardigheden verder ontwikkeld en versterkt. Je leert onder meer analyseren, schriftelijk en mondeling presenteren en zelfstandig onderzoek verrichten.
Niveau
Universiteit (wo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
2

Kenmerken

Croho
66828
Vorm
Voltijd
Niveau
Universiteit (wo)
Aantal eerstejaars studenten
44
Mastertitel
Master of Laws

Beoordeling Notarieel recht aan de Universiteit Utrecht

Sfeer
8,4
Inhoud
7,7
Algemene vaardigheden
7,8
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8
Studiebegeleiding
Geen gegevens bekend
Toetsing beoordeling
6,9
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Rechtsgeleerdheid (wo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Voor de exacte informatie over toelating en aanmelden, bezoek onze website: https://www.uu.nl/masters/notarieel-recht/toelating-en-aanmelden

Bezoekadres en postadres

Universiteit Utrecht
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht (Utrecht)