In Nijmegen is een breed palet aan specialisatie mogelijk in de master psychologie. Vind jouw track binnen Work, Organisation and Health; Gezondheidszorgpsychologie of Behaviour Change.
De master Psychologie is een eenjarig programma. De master is toegankelijk voor alle studenten met een bachelordiploma psychologie van een Nederlandse universiteit. Er zijn drie verschillende masterprogramma's; 'Work, Organisation and Health', 'Gezondheidszorgpsychologie' en 'Behaviour Change'. De master bestaat voor ongeveer 50% uit theoretische vakken en vaardigheidstrainingen en voor 50% uit stage en masterthesis. In de stage oefen je beroepsvaardigheden en voer je een empirisch onderzoek uit. De masterthesis is het verslag van dit onderzoek, waarin je de resultaten van dit onderzoek nader uitwerkt en koppelt aan de opgedane theoretische kennis. De stage is extern, bijv. bij een bedrijf of ziekenhuis. Na het afronden van de masterfase ben je een academisch geschoold psycholoog die handelt op basis van wetenschappelijk verkregen kennis en zelf kan bijdragen aan het vermeerderen van deze kennis.
Niveau
Universiteit (wo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
1

Kenmerken

Croho
60260
Vorm
Voltijd
Niveau
Universiteit (wo)
Aantal eerstejaars studenten
150
Mastertitel
Master of Science

Beoordeling Psychologie aan de Radboud Universiteit

Sfeer
8,2
Inhoud
7,6
Algemene vaardigheden
7,7
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,1
Studiebegeleiding
7,5
Toetsing beoordeling
7,2
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Gezondheidswetenschappen (wo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)

Psychologie (wo)

Drempelloze toelating

Bezoekadres en postadres

Radboud Universiteit
Houtlaan 4
6525 XZ Nijmegen (Nijmegen)