De Masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) is een duale opleiding tot verpleegkundig specialist. Verpleegkundig specialisten werken op het grensvlak van cure & care. De verpleegkundig specialist heeft een zelfstandige behandelrelatie met patienten, is verantwoordelijk voor de werkzaamheden die zij daarbinnen verricht en legt indien nodig verantwoording af aan collega's, artsen en leidinggevenden. Zij nemen in de ketenzorg vaak taken van collega's over.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Duaal
Open dagen
2

Kenmerken

Croho
49246
Vorm
Duaal
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
44
Mastertitel
Master of Science

Beoordeling Advanced Nursing Practice aan de Saxion

Sfeer
8,5
Inhoud
7,1
Algemene vaardigheden
6,9
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
7,6
Studiebegeleiding
7,5
Toetsing beoordeling
6,9
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
90

Verpleegkunde (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
* bachelorgraad in de verpleegkunde * art. 3 BIG geregistreerd verpleegkundige * minimaal 2 jaar relevante werkervaring als verpleegkundige in de directe patiëntenzorg. * je beschikt over een door de RSV erkende praktijkopleidingsplaats voor minimaal 32 uur per week. * ingeschreven in het opleidingsregister VS.

Bezoekadres en postadres

Saxion
M.H. Tromplaan 28
7513 AB Enschede (Enschede)