Deze Engelstalige master is voor specialisten werkzaam in bedrijven en organisaties die zich bezighouden met agrarische voedselproductie, -verwerking, -marketing, -kwaliteitscontrole en -logistiek.
Boeren, verwerkingsbedrijven, handelsfirma's en partijen die de afzet reguleren dienen de samenwerking in de keten te optimaliseren, gedeelde waarden te benoemen en belangen te stroomlijnen. De partijen die opereren in deze agrarische keten zijn, in deze tijden van snelle veranderingen, gebaat bij innovatief denken en nieuwe benaderingen. Een nieuwe manier van denken en doen die past bij de aankomende generatie hoger opgeleiden.
Studenten master of Agricultural Production Chain Management opereren in een werkveld van agri-food ketens dat zich uitstrekt van desolate boerderijen in Zuid-Oost-Azië tot de drukke marktplaatsen van de Europese Unie. De wereld is het speelveld en tegelijk je werkplek.
Drie fasen
Het programma bestaat uit drie fasen: analyse van waardeketens, ontwikkeling van waardeketens en geïntegreerd beheer van waardeketens. Gedurende de opleiding ontwikkelen de competenties van de studenten zich. Zij krijgen zicht op het functioneren van organisaties en/of bedrijven die betrokken zijn bij agrarische voedselproductie. Inclusief de wereldwijde vraag- en aanbodproblematiek en politieke aspecten die van invloed zijn op het werkveld.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
0

Kenmerken

Croho
70058
Vorm
Voltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Mastertitel
Master of Science

Beoordeling Agricultural Production Chain Management aan de Van Hall Larenstein

Sfeer
7,8
Inhoud
7,7
Algemene vaardigheden
7,3
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,3
Studiebegeleiding
8,1
Toetsing beoordeling
7,7
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Er zijn geen open dagen voor deze onderwijsinstelling.

Bezoekadres en postadres

Van Hall Larenstein
Larensteinselaan 26a
6882 CT Velp (Rheden)