De master Animal Sciences is een vervolg op een BSc in Animal Sciences of een gelijkwaardige opleiding op het gebied van landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en visteelt. Het gehele programma wordt verzorgt in het Engels. De focus is om professionele dierwetenschappers af te leveren die goed zijn toegerust om wereldwijde problemen aan te pakken aangaande duurzame ontwikkeling van het beheer en de zorg voor alle gedomesticeerde en in gevangenschap levende dieren. De dier-mens interactie speelt een belangrijke rol in deze opleiding. Thema's als diervoeding, diergezondheid, dierenwelzijn, managementniveaus, genetische diversiteit en sociaaleconomische factoren worden veel besproken. Dit programma geeft studenten de mogelijkheid om zich te specialiseren in één (of twee) subdomeinen van dierwetenschappen.
Niveau
Universiteit (wo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
2

Kenmerken

Croho
66849
Vorm
Voltijd
Niveau
Universiteit (wo)
Aantal eerstejaars studenten
109
Mastertitel
Master of Science

Beoordeling Animal Sciences aan de Wageningen University & Research

Sfeer
8,5
Inhoud
8,3
Algemene vaardigheden
8,2
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,1
Studiebegeleiding
7,7
Toetsing beoordeling
7,9
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
366

Animal Sciences (wo)

Drempelloze toelating
  • Wageningen University & Research

Biologie (wo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Mits het curriculum voldoende vakken bevat met dier(wetenschappelijke) onderwerpen erin (+/- 30 ECTS)

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (hbo)

Pre-master
Volgt tijdens de pre-master vakken in dierwetenschappen (totaal 30 ECTS)

Biology (wo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Mits het curriculum voldoende vakken bevat met dier(wetenschappelijke) onderwerpen erin (+/- 30 ECTS)

Bos- en Natuurbeheer (wo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Mits er tijdens de bachelor de minor Animal Sciences (WUANS) of Animal Farming (WUAFS) is gevolgd.
  • Wageningen University & Research

Dier- en Veehouderij (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
GPA van een 7 of hoger. Je moet voldoen aan de Engelse taalvaardigsheidseis (te vinden op de website van WUR).

Diergeneeskunde (wo)

Drempelloze toelating
  • Universiteit Utrecht

Diermanagement (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
GPA van een 7 of hoger. Je moet voldoen aan de Engelse taalvaardigsheidseis (te vinden op de website van WUR).

Liberal Arts and Sciences (Erasmus University College) (wo)

Pre-master
Volgt tijdens de pre-master vakken in dierwetenschappen (totaal 30 ECTS)

Plantenwetenschappen (wo)

Pre-master
Volgt tijdens de pre-master vakken in dierwetenschappen (totaal 30 ECTS)
  • Wageningen University & Research

Toegepaste Biologie (hbo)

Pre-master
Dient een pre-master te volgen indien er tijdens de bachelor geen minor is gevolgd gerelateerd aan dier(wetenschappelijke) onderwerpen (+/- 30 ECTS aan vakken).

Voeding en Gezondheid (wo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Mits er tijdens de bachelor de minor Animal Sciences (WUANS) of Animal Farming (WUAFS) is gevolgd.
  • Wageningen University & Research

Bezoekadres en postadres

Wageningen University & Research
Droevendaalsesteeg 2
6708 PB Wageningen (Wageningen)