Bij de master Crossover Creativity gebruik je creativiteit en verbeeldingskracht om impactvolle verandering te ontwerpen voor maatschappelijke uitdagingen.
Tijdens de opleiding voer je zelf de regie over je ontwikkeling. Je leert door te maken en te onderzoeken en door kritisch te reflecteren op het resultaat, het proces en je eigen rol. Je leert een ontwerpproces op te zetten, waarbij je samen met stakeholders het probleem definieert, belanghebbenden betrekt, draagvlak creëert en de regie voert over het hele proces. Door middel van ontwerpend onderzoeken, onderzoek jij het specifieke vraagstuk dat disciplines overstijgt met als doel nieuwe oplossingen en inzichten te genereren.
Je verricht onderzoek in de praktijk, brengt diverse belanghebbenden samen en denkt buiten de kaders van één vakgebied. Samen met betrokken partijen ontwikkel je nieuwe kennis, methodieken en oplossingen door middel van testen, iteraties en aanpassingen.
Het resultaat? Breed gedragen oplossingsrichtingen met maatschappelijke, culturele en economische impact. Na deze opleiding ben jij de motor voor verandering en innovatie.Je leert te schakelen tussen de verschillende rollen die je als Crossover Creative afwisselend en in combinatie met elkaar inzet. Aan de hand van projecten, de praktijk en onderzoek toon je bij de afronding van de studie aan dat je beschikt over de kennis, vaardigheden en profe
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Deeltijd
Open dagen
1

Kenmerken

Croho
49124
Vorm
Deeltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
16
Mastertitel
Master of Arts

Beoordeling Crossover Creativity aan de HKU

Sfeer
9,5
Inhoud
8,7
Algemene vaardigheden
8,8
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,3
Studiebegeleiding
8,7
Toetsing beoordeling
7,3
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Bezoekadres en postadres

HKU
Nieuwekade 1
3511 RV Utrecht (Utrecht)