DAS Creative Producing is een parttime masteropleiding binnen DAS Graduate School, onderdeel van de Academie voor Theater en Dans/Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
Binnen de master formuleer je je eigen artistieke en maatschappelijke visie op kunst en/in de samenleving. Je onderzoekt op welke manier je vanuit deze visie kunstenaars, publiek, gemeenschap en financiers op een duurzame manier met elkaar kunt verbinden. In een interdisciplinaire omgeving leer je je eigen praktijk als producent te bevragen, nieuwe (productie)modellen te ontwikkelen en dit te toetsen aan de kunstenpraktijk.

DAS Creative Producing is een parttime masteropleiding binnen DAS Graduate School, onderdeel van de Academie voor Theater en Dans/AHK. Je bent 5 dagen per maand aanwezig om onderwijs te volgen in de vorm van inspirerende lezingen, reflectiegesprekken, peer to peer-learning en werkcolleges. Cross-disciplinaire kennisuitwisseling staat hierbij centraal – professionals uit alle disciplines van de kunstensector zijn welkom.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Deeltijd
Open dagen
0

Kenmerken

Croho
49138
Vorm
Deeltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
12
Mastertitel
Master

Beoordeling DAS Creative Producing aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Sfeer
9,6
Inhoud
9
Algemene vaardigheden
Geen gegevens bekend
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,6
Studiebegeleiding
9
Toetsing beoordeling
8,5
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Beeldende Kunst en Vormgeving (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
* kandidaten met een afgeronde mbo- of hbo-opleiding in de kunsten, een universitaire opleiding in kunst en cultuur, * minimaal twee jaar werkervaring in het produceren van kunst of in een aanverwante functie (zoals bijvoorbeeld curator, kunstenaar, marketing- of publiekswerker etcetera).

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
* kandidaten met een afgeronde mbo- of hbo-opleiding in de kunsten, een universitaire opleiding in kunst en cultuur, * minimaal twee jaar werkervaring in het produceren van kunst of in een aanverwante functie (zoals bijvoorbeeld curator, kunstenaar, marketing- of publiekswerker etcetera).

Theater (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
* kandidaten met een afgeronde mbo- of hbo-opleiding in de kunsten, een universitaire opleiding in kunst en cultuur, * minimaal twee jaar werkervaring in het produceren van kunst of in een aanverwante functie (zoals bijvoorbeeld curator, kunstenaar, marketing- of publiekswerker etcetera).

Er zijn geen open dagen voor deze onderwijsinstelling.

Bezoekadres en postadres

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Jodenbreestraat 3
1001 MH Amsterdam (Amsterdam)