In deze master staan duurzame gebiedstransities centraal. Transities zijn nodig om ons landschap en onze leefomgeving leefbaar te houden en duurzaam te ontwikkelen.
Als je daarvoor aan de slag gaat, krijg je te maken met verschillende voorwaarden. Zo kan een duurzame transitie in een gebied pas slagen wanneer alle belanghebbenden betrokken zijn en participeren. Daarnaast is het van belang dat je uitgaat van de landschappelijke structuren en van het natuurlijk systeem. Dus inclusief het bodem-, water- en ecosysteem.

Je wil werken aan zowel ruimtelijke, economische als sociaal-maatschappelijke veranderingen. Dat kan alleen binnen de mogelijkheden die het gebied en de sociale infrastructuur bieden. Daarbij houd je rekening met de belangen van verschillende stakeholders, zoals gebruikers, eigenaren, beheerders, bestuurders en investeerders. Je zorgt voor een passende participatieaanpak. Met jouw deskundigheid werk je vooral op procesniveau aan je uiteindelijke doel: het landelijk gebied klaarmaken voor de toekomst.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
0

Kenmerken

Croho
40125
Vorm
Voltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
11
Mastertitel
Master of Science

Beoordeling Duurzame Gebiedstransities aan de Van Hall Larenstein

Sfeer
9,3
Inhoud
7,7
Algemene vaardigheden
7,5
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
7,6
Studiebegeleiding
8,4
Toetsing beoordeling
6,5
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Er zijn geen open dagen voor deze onderwijsinstelling.

Bezoekadres en postadres

Van Hall Larenstein
Larensteinselaan 26a
6882 CT Velp (Rheden)