De master Earth and Environment verbindt hydrologie, meteorologie en bodemkunde. Als Wageningse aardwetenschapper bestudeer je onze Aarde, inclusief haar atmosfeer, op verschillende ruimte- en tijdschalen. Je leert over de fysische, chemische en biologische processen in het aardsysteem, met een focus op de kritische zone: het gebied waar de verschillende compartimenten (pedosfeer, hydrosfeer, atmosfeer en biosfeer) het meest actief op elkaar inwerken. Deze kritische zone is ook de plek waar natuurlijke processen en menselijke behoeften vaak botsen, wat leidt tot een vele uitdagingen. Droogte en wateroverlast, bodemdegradatie, verlies aan biodiversiteit, vervuiling van het milieu, kwetsbaarheid voor extreem weer, klimaatverandering en de energietransitie zijn slechts enkele voorbeelden van de uitdagingen die dringend moeten worden aangepakt. Op basis van veldwaarnemingen, laboratoriumexperimenten en modelontwikkeling kun je scenario's ontwikkelen die verwachte veranderingen beschrijven. Zo kun je een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van het beheer van natuurlijke hulpbronnen en het wegnemen van belemmeringen voor duurzame ontwikkeling. Binnen het programma kun je je specialiseren in Hydrology and Water Resources, Meteorology and Air Quality, Biology and Chemistry of Soil and Water, and Soil Geography and Earth Surface Dynamics.
Niveau
Universiteit (wo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
2

Kenmerken

Croho
60100
Vorm
Voltijd
Niveau
Universiteit (wo)
Aantal eerstejaars studenten
45
Mastertitel
Master of Science

Beoordeling Earth and Environment aan de Wageningen University & Research

Sfeer
9
Inhoud
8,3
Algemene vaardigheden
8,3
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,6
Studiebegeleiding
8,5
Toetsing beoordeling
8
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
198

Aardwetenschappen (wo)

Deficiëntie programma
Via toelatingscommissie

Biologie (wo)

Deficiëntie programma
Via toelatingscommissie

Chemie (hbo)

Deficiëntie programma
Via toelatingscommissie

Chemische Technologie (hbo)

Deficiëntie programma
Via toelatingscommissie

Civiele Techniek (hbo)

Deficiëntie programma
Via toelatingscommissie

Civiele Techniek (wo)

Deficiëntie programma
Via toelatingscommissie

Environmental Sciences (wo)

Deficiëntie programma
Via toelatingscommissie

Future Planet Studies (wo)

Deficiëntie programma
Via toelatingscommissie

Kust en Zee Management (hbo)

Deficiëntie programma
Via toelatingscommissie

Milieu-natuurwetenschappen (wo)

Deficiëntie programma
Via toelatingscommissie

Natuur- en Sterrenkunde (wo)

Deficiëntie programma
Via toelatingscommissie

Natuurkunde (wo)

Deficiëntie programma
Via toelatingscommissie

Scheikunde (wo)

Deficiëntie programma
Via toelatingscommissie

Scheikundige Technologie (wo)

Deficiëntie programma
Via toelatingscommissie

Soil, Water, Atmosphere (wo)

Drempelloze toelating

Technische Aardwetenschappen (wo)

Deficiëntie programma
Via toelatingscommissie

Technische Natuurkunde (wo)

Deficiëntie programma
Via toelatingscommissie

Toegepaste Biologie (hbo)

Deficiëntie programma
Via toelatingscommissie

Bezoekadres en postadres

Wageningen University & Research
Droevendaalsesteeg 2
6708 PB Wageningen (Wageningen)