Onder de opleiding Educatie en Communicatie in de Taal- en cultuurwetenschappen vallen verschillende programma's:
- Duitse taal en cultuur: educatie en communicatie
- Engelse taal en cultuur: educatie en communicatie
- Franse taal en cultuur: educatie en communicatie
- Nederlandse taal en cultuur: educatie en communicatie
- Spaanse taal en cultuur: educatie en communicatie
Deze masterprogramma’s van de Universiteit Utrecht leiden afgestudeerde bachelorstudenten op tot eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat je aan de slag kunt in de onder- én bovenbouw van vmbo, havo en vwo. Een breed perspectief, want om les te geven aan een eerste klas in het vmbo heb je andere kennis en vaardigheden nodig dan voor een les aan 6-vwo. Omdat je alles over (vak)didactiek leert, ben je bovendien goed voorbereid op andere functies in de educatieve sector. Je kunt bij een toekomstige baan dus ook denken aan lesgeven in het hbo, werken bij educatieve diensten en didactische centra, bij uitgeverijen, in vakdidactisch onderzoek of in sectoren als voorlichting of journalistiek.
Bezoek www.uu.nl/onderwijs/lerarenopleidingen voor meer informatie over deze programma's.
Niveau
Universiteit (wo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
2

Kenmerken

Croho
60740
Vorm
Voltijd
Niveau
Universiteit (wo)
Aantal eerstejaars studenten
22
Mastertitel
Master of Arts

Beoordeling Educatie en Communicatie in de Taal en cultuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht

Sfeer
9
Inhoud
7,7
Algemene vaardigheden
8,1
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,3
Studiebegeleiding
8,3
Toetsing beoordeling
7,6
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
72

Bezoekadres en postadres

Universiteit Utrecht
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht (Utrecht)