Een leraar die zich wil specialiseren in speciale onderwijszorg kan een HBO-masteropleiding Special Educational Needs (SEN) volgen. Het Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) is geaccrediteerd door de NVAO om deze opleiding aan te bieden. Bij Fontys OSO kan men onder andere opgeleid worden tot remedial teacher, intern begeleider, dyslexiespecialist, specialist zeer moeilijk lerende kinderen, specialist zeer moeilijk opvoedbare kinderen, autismespecialist, coach, specialist leerwegondersteunend onderwijs/praktijkonderwijs, leerlingbegeleider/schooldecaan. De masteropleiding SEN van Fontys OSO bevat leerroutes die theoretisch en praktisch ingaan op de concrete uitdagingen die leraren in hun werksituatie tegenkomen. Voor verschillende doelgroepen en functies in het (speciaal) basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn leerroutes ontwikkeld. Na het met succes afronden van deze Master ontvangt u het getuigschrift "Master of Special Education Needs". Deze master is geaccrediteerd door het NVAO (Nederlands-Vlaamse Acrreditatieorganisatie).
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Deeltijd
Open dagen
1

Kenmerken

Croho
44103
Vorm
Deeltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
53
Mastertitel
Master of Education

Beoordeling Educational Needs aan de Fontys Hogeschool

Sfeer
7,8
Inhoud
7,9
Algemene vaardigheden
7
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
7,7
Studiebegeleiding
7,2
Toetsing beoordeling
6,5
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Bezoekadres en postadres

Fontys Hogeschool
Prof. Goossenslaan 1
5022 DM Tilburg (Tilburg)