Met deze masteropleiding - die je volgt in Leeuwarden, Friesland - word je een deskundig bestuurder en manager op het gebied van milieu, energie en water, drie cruciale natuurlijke hulpbronnen die nauw met elkaar samenhangen.
De uitdagingen van onze tijd – zoals klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen of verstedelijking – vragen om professionals die sociaal-technologische verandering kunnen organiseren, beheren en leiden. Deze combinatie van denken en doen vormt de kern van de opleiding. De master geeft je kennis en vaardigheden mee in disciplines als management, (openbaar) bestuur en recht. Je richt je op de administratieve, organisatorische en technische oorzaken van water-, milieu- of energieproblemen, en op strategieën voor verantwoord beheer en duurzame ontwikkeling.
Er zijn drie specialisaties: Energy Management, Environmental Management en Water Management. Je kunt aan de slag bij de overheid of in een multidisciplinair team van ondernemers, consultants of onderzoekers.
Niveau
Universiteit (wo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
3

Kenmerken

Croho
69319
Vorm
Voltijd
Niveau
Universiteit (wo)
Aantal eerstejaars studenten
26
Mastertitel
Master of Science

Beoordeling Environmental and Energy Management aan de Universiteit Twente

Sfeer
9,2
Inhoud
7,2
Algemene vaardigheden
7,5
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
7,8
Studiebegeleiding
8,3
Toetsing beoordeling
7
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Advanced Technology (wo)

Drempelloze toelating

Applied Mathematics (wo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)

Bedrijfskunde en Agribusiness (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om toegelaten te worden tot deze master moet je eerst een pre-master met 30 ECTS gaan volgen. Voor meer informatie kijk op https://www.ut.onl/premaster

Bedrijfskunde MER (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om toegelaten te worden tot deze master moet je eerst een pre-master met 30 ECTS gaan volgen. Voor meer informatie kijk op https://www.ut.onl/premaster

Bestuurskunde/Overheidsmanagement (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om toegelaten te worden tot deze master moet je eerst een pre-master met 30 ECTS gaan volgen. Voor meer informatie kijk op https://www.ut.onl/premaster

Biomedische Technologie (wo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)

Biotechnologie (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om toegelaten te worden tot deze master moet je eerst een pre-master met 30 ECTS gaan volgen. Voor meer informatie kijk op https://www.ut.onl/premaster

Business Information Technology (wo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)

Chemische Technologie (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om toegelaten te worden tot deze master moet je eerst een pre-master met 30 ECTS gaan volgen. Voor meer informatie kijk op https://www.ut.onl/premaster

Civiele Techniek (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om toegelaten te worden tot deze master moet je eerst een pre-master met 30 ECTS gaan volgen. Voor meer informatie kijk op https://www.ut.onl/premaster

Civil Engineering (wo)

Drempelloze toelating

Communicatiewetenschap (wo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om toegelaten te worden tot deze master moet je eerst een pre-master met 15 ECTS gaan volgen. Voor meer informatie kijk op https://www.ut.onl/premaster

Creative Technology (wo)

Drempelloze toelating

Electrical Engineering (wo)

Drempelloze toelating

Gezondheidswetenschappen (wo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om toegelaten te worden tot deze master moet je eerst een pre-master met 15 ECTS gaan volgen. Voor meer informatie kijk op https://www.ut.onl/premaster

Industrial Design Engineering (wo)

Drempelloze toelating

Industrieel Product Ontwerpen (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om toegelaten te worden tot deze master moet je eerst een pre-master met 30 ECTS gaan volgen. Voor meer informatie kijk op https://www.ut.onl/premaster

Integrale Veiligheidskunde (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om toegelaten te worden tot deze master moet je eerst een pre-master met 30 ECTS gaan volgen. Voor meer informatie kijk op https://www.ut.onl/premaster

International Business (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om toegelaten te worden tot deze master moet je eerst een pre-master met 30 ECTS gaan volgen. Voor meer informatie kijk op https://www.ut.onl/premaster

International Business Administration (wo)

Drempelloze toelating

Kust en Zee Management (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om toegelaten te worden tot deze master moet je eerst een pre-master met 30 ECTS gaan volgen. Voor meer informatie kijk op https://www.ut.onl/premaster

Land- en Watermanagement (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om toegelaten te worden tot deze master moet je eerst een pre-master met 30 ECTS gaan volgen. Voor meer informatie kijk op https://www.ut.onl/premaster

Management van de Leefomgeving (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om toegelaten te worden tot deze master moet je eerst een pre-master met 30 ECTS gaan volgen. Voor meer informatie kijk op https://www.ut.onl/premaster

Management, Society and Technology (wo)

Drempelloze toelating

Mechanical Engineering (wo)

Drempelloze toelating

Milieukunde (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om toegelaten te worden tot deze master moet je eerst een pre-master met 15 ECTS gaan volgen. Voor meer informatie kijk op https://www.ut.onl/premaster

Psychologie (wo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om toegelaten te worden tot deze master moet je eerst een pre-master met 15 ECTS gaan volgen. Voor meer informatie kijk op https://www.ut.onl/premaster

Scheikundige Technologie (wo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)

Technical Computer Science (wo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om toegelaten te worden tot deze master moet je eerst een pre-master met 15 ECTS gaan volgen. Voor meer informatie kijk op https://www.ut.onl/premaster

Technische Bedrijfskunde (wo)

Drempelloze toelating

Technische Bedrijfskunde (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om toegelaten te worden tot deze master moet je eerst een pre-master met 30 ECTS gaan volgen. Voor meer informatie kijk op https://www.ut.onl/premaster

Technische Natuurkunde (wo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)

Technology and Liberal Arts & Sciences (wo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)

Voedingsmiddelentechnologie (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om toegelaten te worden tot deze master moet je eerst een pre-master met 30 ECTS gaan volgen. Voor meer informatie kijk op https://www.ut.onl/premaster

Bezoekadres en postadres

Universiteit Twente
Agora 1
8934 CJ Leeuwarden (Leeuwarden)