Het driejarige masterprogramma farmacie leidt je op tot basisapotheker: een geneesmiddelendeskundige die op wetenschappelijke basis een actieve rol vervult in de gezondheidszorg. Het onderwijsprogramma is opgebouwd rond de kerntaken van de apotheker in de zorg, de industrie en het onderzoek: farmaceutische patiëntenzorg, medicatiebeleid, productzorg en farmaceutische bedrijfsvoering.

In dit programma volg je onderwijs in multidisciplinaire blokken, maak je vroeg kennis met de praktijk, doe je een onderzoeksproject en kies je voor een geneesmiddel- of patiëntgericht profiel met bijbehorende cursussen. Je krijgt te maken met de meest recente ontwikkelingen in het farmaceutische vakgebied die relevant zijn voor de beroepspraktijk. Activerende onderwijsvormen zoals probleem gestuurd en projectonderwijs staan centraal.
Wil je graag meer weten over ons masterprogramma? Bezoek dan onze website voor meer informatie en updates.
Niveau
Universiteit (wo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
2

Kenmerken

Croho
66157
Vorm
Voltijd
Niveau
Universiteit (wo)
Aantal eerstejaars studenten
90
Mastertitel
Master of Science

Beoordeling Farmacie aan de Universiteit Utrecht

Sfeer
8,1
Inhoud
7,5
Algemene vaardigheden
7,5
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
7,5
Studiebegeleiding
7,2
Toetsing beoordeling
7
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
482

Bio-Farmaceutische Wetenschappen (wo)

Deficiëntie programma

Biomedische Wetenschappen (wo)

Deficiëntie programma

Farmaceutische Wetenschappen (wo)

Deficiëntie programma

Bezoekadres en postadres

Universiteit Utrecht
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht (Utrecht)