De tweejarige opleiding Forest and Nature Conservation houdt zich bezig met ecologische en maatschappelijke processen in bos- en natuurbeheer.
Binnen deze brede opleiding bepaal jij als student waar je de focus op legt. Eén van de mogelijkheden is het op duurzame wijze beheren van bos- en natuurgebieden door de natuurfuncties (ecologie) af te stemmen met economische en maatschappelijke functies, maar het is ook mogelijk om je programma puur ecologisch of sociaal wetenschappelijk in te richten. Op deze manier kun je op adequate wijze inspringen op processen die zich afspelen op het snijvlak van natuur en maatschappij, zoals ontbossing, landbouw, recreatie en natuurbescherming. Dankzij de integratie van ecologie en beleid kun je op internationaal niveau een rol spelen in bos- en natuurbeheer.
Niveau
Universiteit (wo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
2

Kenmerken

Croho
66219
Vorm
Voltijd
Niveau
Universiteit (wo)
Aantal eerstejaars studenten
112
Mastertitel
Master of Science

Beoordeling Forest and Nature Conservation aan de Wageningen University & Research

Sfeer
8,8
Inhoud
8,2
Algemene vaardigheden
8,4
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,5
Studiebegeleiding
8,3
Toetsing beoordeling
7,7
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
434

Biologie (wo)

Deficiëntie programma

Bos- en Natuurbeheer (hbo)

Deficiëntie programma

Dier- en Veehouderij (hbo)

Deficiëntie programma

Diermanagement (hbo)

Deficiëntie programma

Future Planet Studies (wo)

Deficiëntie programma
Via toelatingscommissie

International Development Management (hbo)

Deficiëntie programma

Kust en Zee Management (hbo)

Deficiëntie programma

Landscape and Environment Management (hbo)

Deficiëntie programma

Management van de Leefomgeving (hbo)

Deficiëntie programma

Milieukunde (hbo)

Deficiëntie programma

Milieu-natuurwetenschappen (wo)

Deficiëntie programma

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie (hbo)

Deficiëntie programma

Sociale Geografie en Planologie (wo)

Deficiëntie programma
Via toelatingscommissie

Toegepaste Biologie (hbo)

Deficiëntie programma

Tuinbouw en Akkerbouw (hbo)

Deficiëntie programma

Bezoekadres en postadres

Wageningen University & Research
Droevendaalsesteeg 2
6708 PB Wageningen (Wageningen)