Met deze opleiding worden professionals opgeleid tot 'change agents' voor de toekomstige maatschappij: van verzorgen en problemen oplossen naar het stimuleren van gezond denken en gedrag.
De sector zorg, welzijn en sport staat voor een belangrijke omslag: van verzorgen en problemen oplossen naar het stimuleren van gezond denken en gedrag. Er zijn professionals nodig die het initiatief durven en kunnen nemen om deze omslag te bewerkstelligen. De master Healthy Ageing Professional leidt de change agents op die een voortrekkersrol nemen, die competenties hebben om ideeën uit te voeren en samenwerking zoeken met andere partijen.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Deeltijd
Open dagen
5

Kenmerken

Croho
49127
Vorm
Deeltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
12
Mastertitel
Master of Science

Beoordeling international and european tax law aan de Hanzehogeschool Groningen

Sfeer
9,4
Inhoud
7,8
Algemene vaardigheden
7,7
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8
Studiebegeleiding
7,3
Toetsing beoordeling
7
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Sportkunde

Maximaal 60 EC pre-master
 • Windesheim
 • HZ University of Applied Sciences
 • Hanzehogeschool Groningen
 • De Haagse Hogeschool
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Fontys Hogeschool

Human Resource Management

Maximaal 60 EC pre-master
 • Windesheim
 • Avans Hogeschool
 • HZ University of Applied Sciences
 • Hogeschool Leiden
 • Hogeschool Rotterdam
 • Saxion
 • NTI
 • Christelijke Hogeschool Ede
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool Utrecht
 • De Haagse Hogeschool
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool NCOI
 • Fontys Hogeschool
 • NHL Stenden

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Maximaal 60 EC pre-master
 • LOI Hogeschool
 • Hogeschool Leiden
 • Windesheim
 • Avans Hogeschool
 • HZ University of Applied Sciences
 • Hogeschool Viaa
 • Hogeschool Rotterdam
 • Saxion
 • LOI Hogeschool
 • NTI
 • Christelijke Hogeschool Ede
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Inholland Rotterdam
 • De Haagse Hogeschool
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool NCOI
 • Fontys Hogeschool
 • NHL Stenden

Sociaal Werk

Maximaal 60 EC pre-master
 • LOI Hogeschool
 • Hogeschool Leiden
 • Windesheim
 • Avans Hogeschool
 • HZ University of Applied Sciences
 • Hogeschool Viaa
 • Hogeschool Rotterdam
 • Saxion
 • LOI Hogeschool
 • NTI
 • Christelijke Hogeschool Ede
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Inholland Rotterdam
 • De Haagse Hogeschool
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool NCOI
 • Fontys Hogeschool
 • NHL Stenden

Social Work

Maximaal 60 EC pre-master
 • LOI Hogeschool
 • Hogeschool Leiden
 • Windesheim
 • Avans Hogeschool
 • HZ University of Applied Sciences
 • Hogeschool Viaa
 • Hogeschool Rotterdam
 • Saxion
 • LOI Hogeschool
 • NTI
 • Christelijke Hogeschool Ede
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Inholland Rotterdam
 • De Haagse Hogeschool
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool NCOI
 • Fontys Hogeschool
 • NHL Stenden

Voeding en Diëtetiek

Maximaal 60 EC pre-master
 • NTI
 • Hanzehogeschool Groningen
 • De Haagse Hogeschool
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool NCOI

Bezoekadres en postadres

Hanzehogeschool Groningen
Zernikeplein 7
9747 AS Groningen (Groningen)