SOCIALE EN CULTURELE UITDAGINGEN IN DE INTERIEURARCHITECTUUR
De Master Interieurarchitectuur aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag biedt een tweejarige professionele opleiding die het veld van ruimtelijk ontwerp in de breedste zin van het woord verkent. Dit wordt tijdens het programma gedaan door de rol van de praktiserende ontwerper met zorgen over een samenleving in transitie opnieuw vorm te geven.
Het programma heet INSIDE als metafoor voor de bredere positie die wij voor ogen hebben voor de beroepspraktijk van de interieurarchitect. Langzaam maar zeker breidt deze rol zich verder uit dan het fysieke interieur en blijkt de interieurarchitect relevant te zijn op de meest uiteenlopende plekken waar mensen wonen, elkaar ontmoeten en waar gemeenschappen ontstaan. Of die ruimtes daadwerkelijk interieurs zijn of misschien puur fysiek, is van minder belang dan hoe toekomstige ontwerpers als bemiddelaars van ruimtelijke inclusie bijdragen aan een sociaal rechtvaardigere samenleving.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
0

Kenmerken

Croho
49238
Vorm
Voltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
11
Mastertitel
Master

Beoordeling Interieurarchitectuur aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Hogeschool der Kunsten Den Haag)

Sfeer
8,3
Inhoud
7,3
Algemene vaardigheden
7,5
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,1
Studiebegeleiding
7,8
Toetsing beoordeling
6,8
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
21

Er zijn geen open dagen voor deze onderwijsinstelling.

Bezoekadres en postadres

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Hogeschool der Kunsten Den Haag)
Prinsessegracht 4
2514 AN Den Haag ('s-Gravenhage)