Kies je voor de master Kunsteducatie van NHL Stenden dan versterk jij je educatieve, innoverende en onderzoekende kwaliteiten binnen de artistieke onderwijswereld.
Met de master Kunsteducatie ontwikkel jij je in de interdisciplinaire aspecten van de kunsteducatie. Naast onderzoek van jouw eigen artistiek-educatief handelen, ga jij aan de slag met verrassende innovatieve methoden en besteed je veel aandacht aan cultureel ondernemerschap, interdisciplinaire verdieping en onderzoek. Je volgt een master die we aanbieden samen met Hanzehogeschool Groningen.
Ontwikkelingen in het kunsteducatieve werkveld zijn complex, uitdagend en soms tegenstrijdig. Het is voor jou als professional daarom belangrijk om een heldere visie te ontwikkelen en je eigen artistiek-educatief handelen te onderzoeken. De master biedt je vanuit de verschillende kunstdisciplines de mogelijkheid om je kunstbeschouwende kennis te verdiepen en jouw visie op kunsteducatie te onderbouwen.
Veel afgestudeerden van de master Kunsteducatie groeien door binnen hun eigen werkomgeving, maar er zijn ook volop studenten die voor zichzelf beginnen.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Deeltijd
Open dagen
7

Kenmerken

Croho
49117
Vorm
Deeltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
19
Mastertitel
Master of Education

Beoordeling Kunsteducatie (joint degree) aan de NHL Stenden

Sfeer
9,7
Inhoud
8,7
Algemene vaardigheden
8,4
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
9,3
Studiebegeleiding
9
Toetsing beoordeling
8,4
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (hbo)

Drempelloze toelating

Docent Theater (hbo)

Drempelloze toelating

Kunst en Economie (hbo)

Drempelloze toelating

Opleiding tot leraar Basisonderwijs (hbo)

Drempelloze toelating

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in beeldende vorming (hbo)

Drempelloze toelating

Bezoekadres en postadres

NHL Stenden
Zernikepark 10
9747 AN Groningen (Groningen)