De master Kunsteducatie biedt kunsteducatoren, kunstdocenten en kunstenaars de mogelijkheid zich verder te professionaliseren in hun vakgebied.
Tijdens deze tweejarige deeltijdopleiding werk je nauw samen met medestudenten uit verschillende disciplines en ontwikkel je een persoonlijke visie op actuele vraagstukken in de kunst en kunsteducatie. Gedurende de opleiding werk je actief aan je pedagogische, didactische en artistieke vaardigheden, onderzoek, ondernemerschap en kritische reflectie. Belangrijke thema’s in de opleiding zijn interdisciplinariteit, grootstedelijke en interculturele context en authentieke kunsteducatie.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Deeltijd
Open dagen
0

Kenmerken

Croho
49117
Vorm
Deeltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
16
Mastertitel
Master of Education

Beoordeling Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Sfeer
9
Inhoud
7,7
Algemene vaardigheden
8,3
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,3
Studiebegeleiding
8,3
Toetsing beoordeling
7,5
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (hbo)

Deficiëntie programma
dat kan worden gevolgd tijdens de bacheloropleiding (neem contact op met de masteropleiding om na te gaan welk programma moet worden gevolgd)

Er zijn geen open dagen voor deze onderwijsinstelling.

Bezoekadres en postadres

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Jodenbreestraat 3
1001 MH Amsterdam (Amsterdam)