De opleiding wordt aangeboden door de Alliantie voor de Kunsten van Fontys Hogescholen en Hogeschool Zuyd. De masteropleiding Kunst en Educatie biedt primair aan afgestudeerden van een bachelor docentenopleiding in de kunsten de mogelijkheid hun studie op een hoog niveau voort te zetten. Daarnaast staat de opleiding open voor mensen die werkzaam zijn in een functie die relevant is in het kader van deze opleiding. Door middel van deze studie maakt de student zich kennis en vaardigheden eigen voor leidinggevende of coördinerende functies in het onderwijs, in culturele instellingen en bij overheden. Denk aan leidinggeven aan projecten kunst en cultuur, onderwijskundig -pedagogisch-didactisch- ontwikkelen en uitvoeren van vakoverstijgende kunstvakken, respectievelijk kunstprojecten. Denk aan coördinatie van netwerken tussen scholen en (culturele) instellingen, het ontwikkelen van beleid op het gebied van kunst- en cultuureducatie, of het opzetten van educatieve afdelingen van culturele instellingen. Na het met succes afronden van deze Master ontvangt u het getuigschrift "Master of Education". Deze master is geaccrediteerd door het NVAO (Nederlands-Vlaamse Acrreditatieorganisatie)
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Deeltijd
Open dagen
2

Kenmerken

Croho
49117
Vorm
Deeltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
27
Mastertitel
Master of Education

Beoordeling Kunsteducatie aan de Fontys Hogeschool

Sfeer
9
Inhoud
8,4
Algemene vaardigheden
8,4
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,6
Studiebegeleiding
7,8
Toetsing beoordeling
7,5
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Bezoekadres en postadres

Fontys Hogeschool
Prof. Goossenslaan 1
5022 DM Tilburg (Tilburg)