Landschapsarchitectuur wordt ook wel omschreven als ‘tekenen in de topografie’, maar het vak omvat veel meer. In de masteropleiding aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam verwerf je de kennis, inzicht en vaardigheden die het mogelijk maken ruimtelijke problemen ontwerpend op te lossen en nieuwe topografische situaties in beeld te brengen. Op verschillende schaal- en abstractieniveaus, van tuin tot regio. Je leert niet alleen om nieuwe elementen als water, infrastructuur, bebouwing of groen te verzoenen met de aanwezige kwaliteiten en mogelijkheden van de natuurlijke en historische omgeving, maar ook om een proces in gang zetten waarbij steeds meer partijen aanhaken.
Onderzoek is een belangrijk onderdeel van het werk, hieruit kan werkelijk begrip en innovatie voortkomen. Dat is ook begrip krijgen van de andere factoren dan de ruimtelijke; de gebruikers, de makers en beheerders. Bovendien is de landschapsarchitect zich nadrukkelijk bewust van de invloed die de factor tijd heeft op de kwaliteit van de omgeving, en kan deze zijn werk laten doen. Door het aanbrengen van de juiste basiscondities ontstaat een hoogwaardige buitenruimte.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Deeltijd
Open dagen
0

Kenmerken

Croho
44337
Vorm
Deeltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
17
Mastertitel
Master of Science

Beoordeling Landschapsarchitectuur aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Sfeer
9
Inhoud
7,7
Algemene vaardigheden
7,6
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
7,8
Studiebegeleiding
7,5
Toetsing beoordeling
7
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
72

Bos- en Natuurbeheer (wo)

Deficiëntie programma
Vrije tekst: informatie aan te leveren aan een commissie. Neem contact op met de masteropleiding welke informatie moet worden verzameld en hoe deze informatie kan worden aangeleverd.

Bouwkunde (hbo)

Deficiëntie programma
Vrije tekst: informatie aan te leveren aan een commissie. Neem contact op met de masteropleiding welke informatie moet worden verzameld en hoe deze informatie kan worden aangeleverd.

Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning (wo)

Deficiëntie programma
Vrije tekst: informatie aan te leveren aan een commissie. Neem contact op met de masteropleiding welke informatie moet worden verzameld en hoe deze informatie kan worden aangeleverd.

Sociale Geografie en Planologie (wo)

Deficiëntie programma
Vrije tekst: informatie aan te leveren aan een commissie. Neem contact op met de masteropleiding welke informatie moet worden verzameld en hoe deze informatie kan worden aangeleverd.

Er zijn geen open dagen voor deze onderwijsinstelling.

Bezoekadres en postadres

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Jodenbreestraat 3
1001 MH Amsterdam (Amsterdam)