Deze praktijkgerichte post-master leidt je op tot docent in het voortgezet onderwijs, het MBO én het volwassenenonderwijs. In het programma wordt onderwijs aan de universiteit en stage gecombineerd.
De lerarenopleiding is gericht op de ontwikkeling die jij als docent doormaakt. Deze ontwikkeling wordt benaderd vanuit drie rollen die typisch zijn voor een docent in het voortgezet onderwijs: De rol van pedagoog, vakdidactisch specialist en professional. Aan elke rol is een onderwijslijn gekoppeld. Daarnaast loop je stage op een middelbare school. De interactie tussen theorie en praktijk staat centraal in deze master: ervaringen voor de klas koppel je aan de theorie en andersom.
Je volgt de Lerarenopleiding Taal-en Cultuurwetenschappen in één van de volgende schoolvakken:


Nederlands

Engels

Duits

Frans

Spaans

Grieks & Latijn
Niveau
Universiteit (wo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
2

Kenmerken

Croho
68534
Vorm
Voltijd
Niveau
Universiteit (wo)
Aantal eerstejaars studenten
17
Mastertitel
Master of Arts

Beoordeling Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit

Sfeer
7,3
Inhoud
6,7
Algemene vaardigheden
6,2
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,1
Studiebegeleiding
7,1
Toetsing beoordeling
6,1
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Bezoekadres en postadres

Radboud Universiteit
Houtlaan 4
6525 XZ Nijmegen (Nijmegen)