Je leert het vak economie te plaatsen in een breder perspectief en er met een wetenschappelijke bril naar te kijken. Ook leer je hoe je deze inzichten vertaalt naar concrete lessituaties gericht op bovenbouwleerlingen, je eigen lespraktijk kritisch analyseert en verbetertrajecten voorstelt.
In jaar 1 werk je aan de basis. Naast de inhoudelijke vakken zoals Micro-, Macro- en Monetaire Economie, verdiep je je ook in Europa en Openbare Financiën. Daarnaast volg je de vakken Denken van Leerlingen en Leren van Leerlingen.
In jaar 2 krijg je de rol van ontwerper in de VOS-vakken ‘Ontwerpen’ en ‘Herontwerpen’. VOS staat voor Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijk. In de masteropleiding is onderzoek geïntegreerd met vakdidactiek. In dit 2e leerjaar volg je ook de inhoudelijke vakken Bedrijfseconomie, Speltheorie en Internationale Economische en Maatschappelijke Vraagstukken.
In jaar 3 volg je de VOS-modules 5 en 6. Deze modules tellen als eindproduct van de opleiding. De inhoudelijke vakken Geschiedenis van het Economisch Denken en Verzorgingstaat toetsen jouw hogere vaardigheden.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Deeltijd
Open dagen
0

Kenmerken

Croho
45275
Vorm
Deeltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
15
Mastertitel
Master

Beoordeling international and european tax law aan de Hogeschool van Amsterdam

Sfeer
8,7
Inhoud
7,5
Algemene vaardigheden
7,8
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,2
Studiebegeleiding
8,1
Toetsing beoordeling
7,5
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
61

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Economie

Maximaal 60 EC pre-master
  • Hogeschool Rotterdam

Er zijn geen open dagen voor deze onderwijsinstelling.

Bezoekadres en postadres

Hogeschool van Amsterdam
Wibautstraat 2 tot 4
1091 GM Amsterdam (Amsterdam)