Bij de Master Leraar Engels leer je hoe je het vak Engels plaatst in een breder perspectief en er met een wetenschappelijke bril naar kijken. Ook leer je hoe je deze inzichten vertaalt naar concrete lessituaties voor bovenbouwleerlingen, je eigen lespraktijk kritisch te analyseert en verbetertrajecten voorstelt.
In jaar 1 krijg je de basiskennis en vaardigheden die je tijdens het het hele studieprogramma nodig hebt. Vanaf het 1e semester begin je met de 3 lijnen: Literatuur en Cultuur, Taal en taalkunde en Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijk.
Jaar 2 bouwt verder op de lesstof in jaar 1, altijd met het oog op het verband tussen theorie en praktijk. Tijdens je stage in jaar 2 loop je mee in de bovenbouw om opgedane kennis toe te passen in de praktijk.
In jaar 3 krijg je alleen het 1e semester les. Hierbij komen alle kennis en vaardigheden vanuit de eerste 2 jaren samen, bijvoorbeeld in de module Teaching Literature. Het programma biedt ook een aantal keuzevakken waarvan je er 2 kiest. De keuzevakken bieden een breed scala aan generieke onderwijskundige onderwerpen zoals Urban Education, Pedagogiek voor de Bovenbouw, Digitale Didactiek en Europese Cultuur.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Deeltijd
Open dagen
0

Kenmerken

Croho
45262
Vorm
Deeltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
14
Mastertitel
Master

Beoordeling Leraar Engels aan de Hogeschool van Amsterdam

Sfeer
8,3
Inhoud
7,6
Algemene vaardigheden
7,7
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,3
Studiebegeleiding
8,1
Toetsing beoordeling
7,5
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
52

Engelse Taal en Cultuur (wo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om te beoordelen of je toelaatbaar bent voor de opleiding krijg je een toelatingsgesprek met de opleidingscoördinator. Na een positief advies wordt er een Bewijs van Toelating opgemaakt. Dit heb je nodig om met de opleiding te kunnen starten. Bij een buitenlandse diploma is NT2-diploma een vereiste.

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om te beoordelen of je toelaatbaar bent voor de opleiding krijg je een toelatingsgesprek met de opleidingscoördinator. Na een positief advies wordt er een Bewijs van Toelating opgemaakt. Dit heb je nodig om met de opleiding te kunnen starten. Bij een buitenlandse diploma is NT2-diploma een vereiste.

Er zijn geen open dagen voor deze onderwijsinstelling.

Bezoekadres en postadres

Hogeschool van Amsterdam
Wibautstraat 2 tot 4
1091 GM Amsterdam (Amsterdam)